L’Espolsada és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris del web i els seus clients i ha estat degudament inscrit a l’agència espanyola de protecció de dades amb el nom GESTIÓ.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Espolsada es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.
Vostè tindrà la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de l’Espolsada, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets, podrà dirigir-se al correu electrònic: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
L’Espolsada manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a l’Espolsada sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables. L’Espolsada es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, l’Espolsada anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d'aquests canvis.

Loading...
Loading...